Ilda Pereira no Campeonato do Mundo Maratonas, Laissac